Họ và tên: Nguyễn Hà Tiên

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1991

Hiện là: Giáo viên THPT

Là giáo viên chuyên luyện thi THPT Quốc Gia môn Văn và luyện thi Văn 9 lên 10 tại TP. Hồ Chí Minh. Trong hơn 4 năm qua tôi đã giúp cho hơn 100 học sinh thi 9 lên 10 có điểm văn tốt và đã giúp cho hơn 300 học sinh có điểm văn tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia.