Họ và tên: Đàng Năng Vược

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1990

Hiện là: Giáo viên THPT

 

Luôn tạo động lực cho học sinh khi học. Nhiệt tình, tận tâm. Kinh nghiệm là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán casio đạt cấp huyện. Nhận gia sư môn toán từ lớp 1 đến lớp 12.