Họ và tên: Bùi Trọng Phụng

Năm sinh: 1992

Hiện là: Giáo viên

Giảng dạy môn Sinh học theo hướng tạo hứng thú cho người học. Tôi tự tin sẽ giúp con bạn tiến bộ và tự tin bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia.